Veřejná zakázka: část 2 - Rekonstrukce ledové plochy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 191
Systémové číslo: P23V00000056
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-050554
Jedná se o část veřejné zakázky: Rekonstrukce ledové plochy a střechy haly Rondo
Datum zahájení: 03.11.2023
Nabídku podat do: 22.12.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: část 2 - Rekonstrukce ledové plochy
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem 2. části VZ (Rekonstrukce ledové plochy) je rekonstrukce ledové plochy haly Rondo:

Rekonstrukce ledové plochy bude spočívat v odstranění původních vrstev podlah v mocnosti cca 650 mm a původní historickou ŽB desky, na které bude provedeno nové souvrství podlahy pro ledovou plochu. Jedná se o změnu dokončené stavby, přičemž stavba je určená pro sportovní a rekreační účely – zejména lední sporty.
Stávající ledová plocha je tvořena jako železobetonová deska, ve které je uloženo plastové potrubí z polyetylenu. Rovinnost stávající ledové plochy je nedostatečná, a proto je rovinnost kompenzována tloušťkou vrstvy ledu. V některých místech tloušťka ledu dosahuje 10 cm. V procesu chlazení ledové plochy ledová vrstva působí částečně jako izolant, který snižuje účinnost tepelného toku. V porovnání s ledovou plochou, na které je vrstva ledu 3 cm je tepelný tok nižší.
Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v obchodních podmínkách, které tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace (zejména v příloze č. 1 obchodních podmínek).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: STAREZ - SPORT, a.s.
 • IČO: 26932211
 • Poštovní adresa:
  Křídlovická 911/34
  60300 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-010410

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.starezsport.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků