Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: PD rekonstrukce hlavní budovy koupaliště Riviéra
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Získání projektové dokumentace v takových stupních a kvalitě, které umožní řádnou přípravu stavby, vč. získání potřebných stanovisek, povolení, vyjádření či jejich ekvivalentů nutných k řádné realizaci stavby, řádné provedení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby v souladu s relevantními právními předpisy a řádnou realizaci stavby.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.starezsport.cz)
Kontakt: Rostislav Gnida
e-mail: gnida@starezsport.cz
tel: 734690922
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 19.04.2021 12:00
Datum zahájení: 19.03.2021 16:48