Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Modernizace technologického kanálu
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je modernizace části technologického kanálu chlazení haly Rondo v Brně.
Součástí realizace díla jsou následující položky:
1) Odčerpání chladiva z okruhu ledové plochy a jeho ekologická likvidace (okruhy S31 a S32)
2) Demontáž části rozvodů chladícího registru mezi strojovnou chlazení a rozdělovačem
3) Demontáž nosných prvků a vybourání betonové stěrky na podlaze techn. kanálu
4) Sanace ŽB konstrukcí techn. kanálu a realizace nové podlahy
5) Osazení nových nosných konstrukcí včetně povrchových úprav
6) Realizace nových rozvodů části chladícího registru a izolací
7) Propojení rozvodů na stávající rozdělovač registru chlazení ledové plochy
8) Proplach jednotlivých okruhů registru chlazení v ledové ploše
9) Tlakové zkoušky registru chlazení (rozvody a ledová plocha)
10) Realizace elektroinstalací (osvětlení techn. kanálu)
11) Napuštění chladiva a odvzdušnění systému; zkušební provoz
Místo plnění: Brno-město
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.starezsport.cz)
Kontakt: Mgr. Rostislav Gnida
e-mail: gnida@starezsport.cz
tel: +420 734 690 922
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: Otevřená výzva
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 22.05.2023 12:00
Datum zahájení: 10.05.2023 09:30
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: