Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávky bazénové chemie 2021
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.11.2020 07.12.2020 12:00
Laboratorní analýzy bazénové vody 2021
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.11.2020 02.12.2020 12:00
Rekonstrukce strojovny chlazení
podlimitní Příjem nabídek 24.11.2020 11.01.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016