Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Oprava šaten a koupelen FCB
Odesílatel Rostislav Gnida
Organizace odesílatele STAREZ - SPORT, a.s. [IČO: 26932211]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.06.2021 16:25:59
Předmět Výzva

Vážená paní, vážený pane,

přílohou Vám posílám výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku Oprava šaten a koupelen FCB.

S pozdravem

Mgr. Rostislav Gnida
právník STAREZ - SPORT, a. s.


Přílohy
- a1_satny a koupelny FCB_VYZVA.pdf (161.03 KB)